NIEPUBLICZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ul. Boya Żeleńskiego 9
13-200 Działdowo
tel. 023/ 697 21 76; fax 023/ 697 76 27
e-mail: orew_dzialdowo@op.pl
NIP 571-16-55-979