Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie


ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
13-200 Działdowo
tel./fax 023/ 697 76 27
e-mail: zk.dzialdowo@psoni.org.pl
NIP 571-16-55-979