ŚR-R (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
13-200 Działdowo
tel./fax 023/ 697 76 27