WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
13-200 Działdowo
tel./fax 023/ 697 76 27
e-mail: wtz.dzialdowo@psoni.org.pl
NIP 571-16-55-979

REGULAMIN WTZ