OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

ul. Boya Żeleńskiego 9
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
13-200 Działdowo
tel. 023/ 697 21 76; fax 023/ 697 76 27
e-mail: orew.dzialdowo@psoni.org.pl
e-mail: orew_dzialdowo@op.pl
NIP 571-16-55-979