JAK SIĘ SZKOLIMYSeminarium szkoleniowe w Szwajcarii    GALERIA ZDJĘĆ

Informacja z tygodnia szkoleniowego - Ferie zimowe 2018    GALERIA ZDJĘĆ

Seminarium w Słowenii    GALERIA ZDJĘĆ

Informacja z tygodnia szkoleniowego - Ferie zimowe 2017    GALERIA ZDJĘĆ

Symbol życia czyli wszystko o stomii    GALERIA ZDJĘĆ

Przemieszczanie osób niesamodzielnych ruczowo    GALERIA ZDJĘĆ

Seminarium w Szwecji    GALERIA ZDJĘĆ

Informacja z tygodnia szkoleniowego - zima 2016    GALERIA ZDJĘĆ

System Szkolnictwa Specjalnego w Portugalii

Informacja z tygodnia szkoleniowego - sierpień 2015

Informacja z tygodnia szkoleniowego - zima 2015

Certyfikat terapeuty behawioralnego

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na Węgrzech

Pierwsza pomoc 10.2014

Kurs Kinezjotapingu KT1 i KT2

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Hiszpanii

Konferencja fizjoterapeutów w Warszawie

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną - podstawy TSR

Szkolenie SI - II stopień

Szkolenie w ramach WDN

Szkolenie SI

Szkolenie AAC

Autyzm

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie - formy pomocy, profilaktyka zagrożeń

Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

Integracja sensoryczna

Warsztat tyflopedagogiczny

Stare i nowe zabawy podłogowe

Pierwsza pomoc

Terapia behawioralna

Konferencja w Krakowie

Wczesna interwencja

Kurs metody Marii Montesori

Olecko

Program Rozwoju Komunikackji Makaton

Metody ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne

Neuro - Re - Edukacja